ייזום שותפות

1

זיהוי סוג שותפות רצויה

שמירה כ-PDF

לאחר קבלת ההחלטה על נחיצות השותפות, יש להגדיר איזה סוג של שותפות היא הנכונה ביותר עבורכם. סוג השותפות שתבחרו ישפיע על תהליך בחירת השותפים ועל בניית השותפות. לאחר סיום השלב הזה נוכל לבצע מיפוי שותפים ממוקד ונכון, שמתאים לסוג השותפות שזיהינו.

תוצר רצוי: הבנה של סוג השותפות המתבקשת.

סוגים שונים של רמות שותפות

שיתופיות: בשיתוף פעולה מסוג זה, האחריות, התכנוןוהעשייה משותפים ומתחלקים בין כל השותפים;  לכל שותף משקל שווה בשותפות (גם אם רמות ההשקעה והמשאבים שונים). בסוג שותפות זה קיימת הבנה הדדית ברמה גבוהה ביותר בין השותפים, שפה משותפת, מנגנוני שיתוף ידע ושקיפות ברמה גבוהה. סוג שותפות זה מתאים לארגונים אשר מוכנים לעבודה שוויונית בתכנון ובהוצאה לפועל של המיזם והם בעלי משאבים מספיקים כדי לנהל את השותפות, הדורשת רמת ניהול יום-יומית, מנגנוני שקיפות ותהליכים מתמשכים לבניית אמון. בנוסף לכך, הארגונים השותפים צריכים לשאוף לסימטריה ולמאזן כוח שווה, לא משנה מה גודל הארגונים ומהי תרומתם למשאבי השותפות.

פעילות משלימה: שותפות המבוססת על ארגון שיודע מה החוזקות והחולשות שלו, ומחפש שיתוף פעולה שישלים את החוסרים שלו. שיתוף פעולה מסוג זה מתבסס על שיתוף החוזקות של כל ארגון, ומשלב בדרך חצי פורמלית תכנון וחשיבה משותפים. סוג זה מתאים לשותפות חד-מגזרית, שבה כל ארגון עוסק בפרופסיה שונה ובפעילות שונה. השותפות מתאימה לארגונים אשר היכולות שלהם משלימות אלה את אלה, והם מוכנים לבצע ויתורים או שינויים בדרך הפעולה למען המהלך המשותף.

שיתוף פעולה: שותפות המבוססת על החלפה ושיתוף של מידע (פרסומים, ועדות עדכון), שיתוף במשאבים מסוימים (שעות כוח אדם, בקשות משותפות לגיוס משאבים) וחלוקה בביצוע הפעולות. בשיתוף פעולה מסוג זה הארגונים השותפים מיישמים כל אחד את משימותיו, לפי ההסכם הנחתם ביניהם. השותפות מושתתת על בניית הסכמות פורמליות ושגרות עבודה לפי ההגדרות שנקבעו. סוג זה של שותפות מתאים לארגון שמוכן לסימטריות ומכוון לשותפות עם ארגון במבנה דומה (בדרך כלל שותפות חד-מגזרית), אך עדיין מצריך מידה גבוהה יחסית של פורמליות ביחסים.

אספקת שירות: שותפות פורמלית המבוססת על חוזה של אספקת שירותים. שותף אחד מבנה את הרציונל, המטרות, היעדים ואת מהות המיזם, ושותף אחר מבצע ואחראי על הוצאת השירות לפועל. שותפות מסוג זה מתאימה לארגון שיודע מה בדיוק הוא רוצה, מסוגל לקנות שירותים, תוך כדי שליטה מלאה על התהליך. מהצד השני יידרש להימצא ארגון שיכול להוציא לפועל ולתרגם את התכנון והמטרות לביצוע מצוין, ולא מעוניין לקחת חלק בקביעת המדיניות והחזון.

כדי להבין מהי הבחירה הנכונה לשותפות, נבצע סימון עמדות על ציר השותפות:

פורמלי
לא פורמלי
צד אחד מתכנן ובונה
תכנון ובנייה משותפים
שיתוף מידע מינימלי
יצירת מידע משותף ושיתוף מלא
אחריות על הצד המזמין
אחריות משותפת
סיום השותפות לפי חוזה
נדרש תהליך לסיום השותפות
לקיחה או רכישה של שירותים של צד אחד
הבאת משאבים משלימים
מעורבות מוגבלת מעבר להסכם החוזי
מעורבות עמוקה והתחייבות רצינית

כעת, אחרי שמילאתם את הנקודות, הסתכלו שוב על ציר השותפויות וההגדרות השונות ונסו להגדיר מה סוג השותפות הנכון עבורכם:

פורמלי
לא פורמלי
שמירה כ-PDF

כלים נוספים בשלב זה