ייזום שותפות

1

זיהוי תפקידכם בשלב ייזום השותפות

שמירה כ-PDF

זיהוי התפקיד הייחודי שלכם במרחב השותפות הוא חשוב מאוד.מהתפקיד ייגזרו תחומי המעורבות, האחריות והמשאבים הדרושים, כמו גם מידת ההשפעה עלהשותפות. חשוב שהתפקידים יהיו מוסכמים על השותפים וברורים לכולם. עם התקדמות בנייתהשותפות יתווספו תפקידים ותחומי אחריות ואף אפשר שיחול שינוי בשותפים נושאי התפקידים.

התפקידים במרחב ייזום השותפות

 • היזם/ת: מתחיל השותפות, מי שאחראי על הנחת היסודות הראשוניים לתהליכי הקמת שותפות.
 • מנהל/ת השותפות: מי שמונה או שמקובל על ידי השותפים להוביל ולנהל את השותפות, במיוחד כאשר השותפות כבר הוקמה והיא בשלב הביצוע.
 • מוביל/ה לא פורמלי: מי שנבחר/או מקובל על השותפים (מתוך אחד מהארגונים השותפים או מחוץ לשותפות) לפעול בשמם לבנייה ולחיזוק השותפות. המוביל עובד בעיקר מאחורי הקלעים.
 • שותף/ה: בעל תפקיד אשר נבחר בשם הארגון לייצגו בשותפות.

בדקו: מה התפקיד שלכם במרחב ייזום השותפות?

 • יזם השותפות: מי שהתניע את השותפות, זיהה את ההזדמנויות, איתר את השותפים והוביל את השותפות. היזם חייב להיות פרואקטיבי ונחוש, אך גם לדעת לפעול בשקיפות ובענווה. בשלב הבנייה, היזם נדרש לפעול ללא לאות לגיוס שותפים חדשים ומשאבים נדרשים, אך עליו גם לאפשר לשותפים החדשים והחשדניים מקום למחשבה ולתכנון משותף, על מנת שירגישו שיש להם מקום בשולחן קבלת ההחלטות.
 • מנהל השותפות: מנהל השותפות יהיה מי שאחראי כי ציר המשימה מקודם באופן הטוב ביותר (ידאג שהכול קורה כפי שתוכנן). יחד עם זאת, מנהל השותפות אחראי גם על החלקים התומכים של השותפות, ובכללם תחזוקת היחסים, קידום האמון בין השותפים והבטחת סימטריה. המנהל חייב לעבוד בצמוד עם המוביל הבלתי פורמלי, שיוכל לסייע לו בבניית השותפות, בתחזוקתה ובהרחבת המיזם. חשוב שהמנהל יקבל מינוי רשמי מהשותפות.
 • יזם שהוא גם מנהל השותפות: במקרים רבים, עם בניית השותפות, היזם ימשיך לתפקיד מנהל השותפות. מצב כזה יתרחש לאחר שהשותפים עצמם ימנו את היזם באופן רשמי למנהל השותפות. חשוב שתהיה הסכמה על כך. במצב כזה, המנהל-יזם צריך לשים לב לפעול בהתאם לדגשים הנדרשים מכל יזם שותפות, אך גם להבין את הסיכונים הספציפיים שטומן בחובו השילוב של מנהל ויזם. במקרים רבים, מנהל-יזם מרגיש בעלות מוחלטת על המיזם, ולעיתים המיזם מזוהה אתו עד מאוד. במצב כזה ישנה סכנה כי השותפים לא יקבלו את המקום שלהם ושהשותפות תהיה לא סימטרית דיה. על כן חשוב שהמנהל-יזם ידע לאפיין את המקום של כל שותף ולוודא שיש להם משמעות בשותפות (כלומר, הם מביאים משאבים חשובים לתוך השותפות מחד, ומרגישים נשמעים ובעלי ערך מאידך). בנוסף, מנהל-יזם צריך להיזהר לא להגיע למצב שבו הוא עושה דברם של השותפים ולמעשה "עובד אצלם".
 • מוביל בלתי פורמלי בשותפות: זהו תפקיד חשוב בכל יצירה של שותפות. שותפות טובה נבנית ומתבססת רבות על תחושות האמון ומערכות היחסים הבלתי פורמליות שבה. לכאן נכנס המוביל הבלתי פורמלי, שצריך להיות מזוהה כמי שניתן לסמוך עליו ולתת בו אמון, מי שידוע כבעל יחסים טובים עם כל השותפים וכמי שיכול להיתפס כ"ניטרלי" עד כמה שניתן. חשוב שהמוביל הבלתי פורמאלי ידע גם לזהות מצבים שבהם המנהל והיזם זקוקים לעזרה ויסייע להם באופן שלא יאיים על מקומם. 
 • יזם שהוא גם מוביל בלתי פורמלי: במקרים רבים, היזם הוא גם המוביל הבלתי פורמלי. מצב זה קורה בדרך כלל אחרי ששלב הייזום מסתיים והיזם עובר לעבוד מאחורי הקלעים. במקרה כזה חייבים למנות גם מנהל למיזם. המוביל-יזם נדרש לעבודה שהיא פחות פורמלית ועל כן לעיתים גם יהיה פחות בצמתי קבלת ההחלטות. מוביל-יזם הוא מי שמסוגל לעבוד בענווה ומי שרכש את אמון השותפים כבר בשלב הראשון, כששימש כיזם הבלעדי של השותפות.
 • שילוב של יזם השותפות, מנהל השותפות ומוביל לא פורמלי: מצב זה לא נכון ולא בריא, ואם הוא מתרחש - כנראה שאין פה באמת שותפות. יש לוודא כי לא רק צד אחד אוחז בכל התפקידים.
 • שותף: השותף הוא מי שלוקח חלק פעיל בשותפות, אך לא נושא תפקיד מאלה שנזכרו לעיל. לעיתים, שותף מעוניין לקחת חלק פעיל יותר, באופן שייטיב עם השותפות. חשוב שהשותף ידע להביע את רצונותיו וציפיותיו באופן שוטף במהלך השותפות. לשם כך נכון לייצר יחסי אמון בין השותף למנהלי השותפות (באחריות כל הצדדים לקיים זאת) – בהמשך השיטה תוכלו למצוא כלי לניהול מערך הכוחות ולבניית יחסי האמון בין השותפים.

שמירה כ-PDF

כלים נוספים בשלב זה