יציאה לפעולה

4

נראה שכבר הכול מוכן. ההסכמים נחתמו, השגרות נקבעו ועוד רגע אפשר לצאת לעבודה. זה הזמן לפרוט את המטרות למשימות קונקרטיות, לחלק תפקידים ולקבוע את מדדי ההצלחה.

אם הגעתם לכאן זאת אומרת שכבר הספקתם:

כיצד תדעו שהצלחתם בביצוע שלב זה? כאשר:

מפתחות להצלחה בשלב זה:

הכלים בשלב זה