הסכמות בשותפות

3

ניהול מערך הכוחות בשותפות

שמירה כ-PDF

זיהיתם נושא שמצריך שיתוף פעולה, איתרתם שותפים לדרך והצלחתם לגייס אותם למטרה המשותפת. כעת אתם נמצאים בפתחה של ההתנעה הפורמלית של השותפות, בה ייקבעו ויעוגנו כל היסודות המרכזיים בהסכם משותף. רגע לפני שאתם מתקדמים, עצרו והקדישו זמן על מנת להבין את מערך הכוחות בתוך השותפות.

הבנת מערך הכוחות, והיכולת שלכם להתנהל בתוכו וכן לנווט אותו כך שלא ייצא מאיזון, יהיו הכרחיים על מנת שהסדרי השותפות ייקבעו בצורה המיטבית ביותר. זהו אלמנט חיוני בניהול השותפות, שילווה אותה לכל אורכה.

דגשים בהבנת מערך הכוחות בשותפות

1.    אל תצפו מראש לשוויון או לסימטריה

לעתים ישנה צפייה כי לכל השותפים יהיו קול ומנדט שווים בתהליכי קבלת ההחלטות, אך במציאות לעתים רחוקות כך הדבר.

חוסר סימטריה בשותפות הוא דבר נפוץ, הנוצר כאשר לאחד או חלק מהשותפים יתרון על השותפים האחרים (בכוח, במשאבים, ברגולציה וכדומה). ככל שהשותפות מורכבת והשותפים מייצגים מגזרים שונים, חוסר הסימטריה גדל.

2.    מערך כוחות לא מאוזן יסכן את השותפות ומטרותיה

מקרים בהם שותף או שותפים מסוימים מחזיקים בכוח רב מדי ואילו קולם של שותפים אחרים אינו נלקח בידיי חשבון כמעט או בכלל יכולים לפגוע באפקטיביות של השותפות. שותף שמרגיש שאינו זוכה לקחת חלק בקבלת החלטות יהיו פחות מחויב לשותפות ולמטרותיה. בנוסף, אם דעותיהם של שותפים "חלשים" לא מספיק יישמעו, עלולות להתקבל החלטות שגויות.

3.    מערך הכוחות הוא דינמי

כוחו של שותף הוא תולדה של המשאבים הייחודים שלו, אך גם של האופן בו הוא נתפס בעיניי עצמו ובעיניי יתר השותפים. בנוסף, הוא מונע גם ממערכות היחסים ושיטת העבודה בתוך השותפות. פירוש הדבר הוא שמערך הכוחות הוא לא גזרת שמים. ניתן (וצריך) לנהל אותו, לרתום את השותפים החזקים לקידום השותפות או להפחתת קונפליקטים, ולתת מקום לשותפים חזקים פחות. ניהול מערך הכוחות הוא תהליך מתמשך, שילווה אתכם לאורך כל חיי השותפות.

4.    זהו את מוקדי הכוח בשותפות, ולמדו למתן אותם (או למנף אותם) לפי הצורך

לעתים דינמיקות הכוח לא ברורות או סמויות, בייחוד למי שחדש בתוך תהליך השותפות או לא מכיר את כל נבכי ההקשר וההיסטוריה שבמסגרתם השותפות פועלת.

כדי שתוכלו לנהל באופן נבון ויעיל את מערך הכוחות בשותפות, עליכם קודם כל להבין כיצד הוא נראה – כלומר, עליכם לאתר את אותם מוקדי הכוח בתוך השותפות. לאחר מכן, עליכם להבין איך למזער את חוסר האיזון ו/או לרתום אותו לקידום מטרות השותפות.

הכלי למטה יסייע לכם בכך, בשני שלבים.

שלב ראשון בניהול מערך הכוחות: זיהוי מוקדי הכוח בשותפות

נתחו כל אחד מהשותפים על פי ההיגדים מטה. עבור כל היגד, תנו לכל שותף ציון בין 1-5 המתאר עד כמה ההיגד נכון עבורו. במסגרת התרגיל אל תשכחו לנתח גם את המעמד שלכם כאחד השותפים בשותפות.

לאחר מכן, בדקו עד כמה חלוקת הציונים היא שוויונית יחסית, או לחילופין, האם קיים חוסר פרופורציה בציונים: האם לאחד מהשותפים ציון נמוך או גבוה במיוחד ביחס ליתר השותפים?

שלב שני: ניהול מערך הכוחות

במידה שזיהיתם חוסר איזון במערך הכוחות, פעלו לפי הצעדים הבאים:

· זיהיתם כי לכם יש כוח גבוה באופן יחסי בתוך השותפות:

 • הגיעו פתוחים והיו מוכנים להקשיב – באמת – לצדדים האחרים בדיון. נסו לדון יחד על חלופות שישמרו על האינטרסים של שני הצדדים.
 • חלקו במשאבים שבידכם כמו מומחיות או מידע.
 •  פעלו בשקיפות: פרטו את האינטרסים שלכם, נמקו את אמירותיכם, הסבירו מה האילוצים במסגרתם אתם פועלים או מה הצרכים שלכם מהשותפות.
 • הדגישו בהצעותיכם את האינטרס המשותף: באיזה אופן הצעתכם תיטיב גם עם השותפים האחרים או תקדם את נושא השותפות?
 • קיימו את השיחות המשותפות בתנאים שיגרמו ליתר השותפים להרגיש יותר בנוח: מיקום גאוגרפי נייטרלי, הכנסת מתווך או מנחה חיצוני לחדר וכדומה.

· זיהיתם כי לכם יש כוח מועט מדי באופן יחסי בתוך השותפות? פעלו לפי הצעדים הבאים:

 • זהו והדגישו את המשאביםוהיכולות הייחודיים שאתם מכניסים לתוך השותפות. אלו יעזרו לכם להגיע לדיונים ממקום של חוזק.
 • נסו לזהות אינטרסים חופפיםשלכם ושל השותפים החזקים, והדגישו אותם.
 • היעזרו בשותפים נוספים על מנת לקדם את הנושאים שחשובים לכם. על מנת להימנע מעימותים קשים, היזהרו שלא לייצר קואליציות כנגד הצדדים החזקים. פעלו באופן מאוזן – היעזרו בשותפים כדי להשמיע את קולכם יותר, אך הימנעו מלכפות את הדעה שלכם על יתר הצדדים.

· זיהיתם חוסר איזון במערך הכוחות שאינו קשור אליכם ו/או אתם משמשים כמנהלי השותפות? פעלו לפי הצעדים הבאים:

 • הקפידו על שיח מכבד המביא לידי ביטוי את כל השותפים. היעזרו בכלים "קבלת החלטות בשותפות" ו"בניית אמון בשותפות" לטובת ניהול שיח סימטרי בשותפות שאינה בהכרח סימטרית.
 • ודאו שכל הצדדים לוקחים חלק בדיונים המשותפים. שאלו באופן אקטיבי לדעתם של צדדים שקטים יותר בשותפות.
 • הדגישו והביאו לידי ביטוי משאבים ויתרונות של שחקנים "חלשים" יותר בשותפות.
 • הקפידו על שקיפות ותקשורת בין כל השותפים. בטרם מגיעים לדיון משותף, ודאו שכל המידע הרלוונטי לדיון יועבר לכלל השותפים. כך, שותפים שזקוקים יותר לזמן הכנה והיוועצות יוכלו לקחת חלק פעיל יותר בדיון.
 • הגדירו בבירור את התפקידים והאחריות של אחד מהשותפים בשותפות. דונו באופן שבה יתקבלו החלטות בשותפות, ועגנו את ההסכמות בהסכם השותפות (תוכלו למצוא פירוט לכך בכלים הייעודים בשיטה).
 • קיימו את השיחות המשותפות בתנאים שיגרמו ליתר השותפים להרגיש יותר בנוח: מיקום גאוגרפי נייטרלי, הכנסת מתווך או מנחה חיצוני לחדר וכדומה.

זכרו כי מאזן הכוחות הוא דינמי ויכול להשתנות עם התפתחות השותפות. הקפידו לחזור ולבחון את מערך הכוחות מעת לעת במהלך חיי השותפות.

שמירה כ-PDF

כלים נוספים בשלב זה