שלב 6

תכנון לטווח ארוך

הזמן שבו מסתיימת השותפות ומתקבלות החלטות לגבי ההמשך: הפסקת הפעילות המשותפת? הרחבת מטרות השותפות? הטמעת הפעילות בקרב ארגון מסוים? סיום השותפות הוא חגיגה של עצב ושמחה גם יחד.

משך השלב: עד חצי שנה

שלב 5

ניהול השגרה

שגרת השותפות היא הזמן שבה למעשה מתבצעת העבודה שאליה השותפות כיוונה ולשמה נבנתה. השגרה יכולה להיות מרתקת אבל גם שוחקת והיא דורשת תחזוקה שוטפת. זהו השלב הארוך ביותר בין יתר השלבים.

משך השלב : חודשים עד שנים

שלב 4

יציאה לפעולה

בשלב זה מגבשים את תוכנית העבודה המשותפת, הקובעת את חלוקת התפקידים, האחריות, המשימות, היעדים ואת מהלכי העבודה האסטרטגיים והטקטיים.

משך השלב : עד חודש

שלב 3

הסכמות בשותפות

השלב בו השותפות יוצאת לאור. זה הזמן לעצור, לחגוג את היסודות שנבנו ולעגן את ההסכמות החשובות להמשך השותפות.

משך השלב : עד שבועיים

שלב 2

התנעת השותפות

כאן השותפים מתחילים בשרטוט השותפות – המטרות המשותפות, החזון, תחומי האחריות, לצד תיאום הציפיות והנחת בסיס האמון בין השותפים.

משך השלב : עד חודשיים

שלב 1

ייזום

שלב הייזום הוא הבסיס הראשוני של יסודות השותפות. בשלב זה עיקר העבודה נעשית על ידי יזמי השותפות, והיא מתמקדת בקבלת ההחלטה  על היציאה לשותפות, סוג השותפות הנדרש ואפיון  שותפים פוטנציאליים.

משך השלב : עד חודש

השיטה לבניית שותפויות ולניהולן

השיטה לבניית שותפויות ולניהולן פותחה על ידי ג'וינט-אלכא על בסיס ניסיון בניהול עשרות סוגי שותפויות.  

השיטה מתווה תהליך שלם, הכולל: ייזום שותפות, עיגונה, ביסוסה וניהולה השוטף עד שלבי הסיום. השיטה, כמו שותפות, מורכבת מששה שלבים (או שש קומות) כאשר לכל שלב יש את המאפיינים הייחודים לו.