ייזום שותפות

1

שלב הייזום מניח את התשתית הראשונית של יסודות השותפות. את רוב המשימות בשלב מבצע יזם השותפות בעצמו, טרם הצטרפות השותפים, כהכנה פנים-ארגונית לקראת יציאה לדרך תשתית טובה שתונח בשלב הראשון תביא לעבודה קלה ויעילה יותר על בניית השותפות בשלבי ההמשך.

אם הגעתם לכאן זאת אומרת שכבר הספקתם:

כיצד תדעו שהצלחתם בביצוע שלב זה? כאשר:

מפתחות להצלחה בשלב זה:

הכלים בשלב זה