התנעת השותפות

2

חלוקת אחריות ותפקידים רחבים בשותפות

שמירה כ-PDF

השחקנים שמיפיתם ורתמתם לשותפות יימלאו במסגרתה תפקידים שונים. כדי להבטיח שהשותפות תפעל בצורה האפקטיבית ביותר, נדרשת בהירות לגבי מקומו של כל אחד מהשחקנים בתוכה והאחריות שעליו לקחת על עצמו. אפשר לזהות שני סוגים של תפקידים בשותפות:

תחום האחריות הפורמלי

התפקיד הראשון שכל שחקן לוקח על עצמו הוא התפקיד הפורמלי שלו. זהו "הכובע" הרשמי של אותו שחקן. להבנת התפקיד הפורמלי של השחקן נבקש לזהות ולהגדיר איזה תפקיד ממלא כל שחקן במסגרת קידום המשימה שבבסיס השותפות. תחומי אחריות פורמליים בשותפות:

·      מפעיל: אחראי על יישום המשימה שלשמה הוקמה השותפות.

·      מממן: מקצה את המשאבים הכספיים המאפשרים את קיומה של השותפות.

·      מיידע/מייעץ: בעל ידע ייחודי בתחום התוכן של השותפות, אחראי על הבאתו לידי ביטוי כך שהמשימה תבוצע באופן האפקטיבי והמועיל ביותר.

·      רגולטור: בעל הסמכות בכל הקשור לפיקוח ולקביעת מדיניות בנושא השותפות.

·      מוטב: מקבל השירות/המוצר שבבסיס השותפות.

תחום אחריות ותפקיד לא פורמלי בשותפות

פעמים רבות, הסוג השני של התפקיד הוא סמוי. כלומר, זהו תפקיד לא מדובר וגם לא מוגדר באופן פורמלי. כאן מטרתנו תהיה לזהות איזה תפקיד ממלא כל שחקן בקידום תהליך העבודה המשותף.

  • יזם: מתחיל השותפות. האדם או הארגון שהגה את רעיון השותפות ושאחראי על קידום התהליכים הראשוניים של הנחת היסודות. פעמים רבות אדם זה יהיה בהמשך מנהל השותפות בפועל, אך לא בהכרח.
  • מנהל השותפות: אדם שמונה על ידי השותפות כעובד בשכר כדי לנהל את השותפות - במיוחד כאשר השותפות כבר הוקמה והיא בשלב הביצוע.
  • מתווך/מוביל לא פורמלי: מוביל לא רשמי לשותפות. אדם שנבחר (מתוך אחד מהארגונים השותפים או מחוץ לשותפות) לפעול בשם השותפים לבנייה ולחיזוק השותפות – במיוחד בשלביה הראשונים. לרוב שחקן זה יפעל "מאחורי הקלעים" לבניית השותפות וליצירת תהליך שותפות אפקטיבי, ויסייע לבעלי התפקידים האחרים (האלוף, היזם ומנהל השותפות) לבצע את עבודתם.
  • שותף: כל מי שלוקח חלק בשותפות בתפקיד אחר.
  • אלוף (צ'מפיון): בחלק מהשותפויות יהיה גם בעל תפקיד זה, שהוא למעשה מוביל השותפות הפורמלי. מי שיושב ב"ראש השולחן" של השותפות. זהו אדם המקדם את השותפות בעזרת המוניטין האישי או המקצועי שלו ו/או תפקידו. קיומו של אלוף מסייע ברתימת בעלי עניין ומעניק לשותפות את הסמכות והלגיטימציה להתקיים.

לטבלת עבודה לשיבוץ תחומי אחריות ותפקידים בשותפות לחצו כאן

עברו על הגדרות אלו וחשבו: האם אתם מזהים את השחקן שממלא כל תפקיד? האם יש לכם התלבטויות? האם אתם מזהים חוסרים? רשמו ליד כל תפקיד את השחקן אשר עתיד למלאו. חלוקת האחריות הזו תיסגר בהמשך בהסכם השותפות ולכן חשוב שתוודאו כי החלוקה שביצעתם הגיונית וזהה לחלוקה שגם השותפים שלכם רואים לנגד עיניהם. אם לא כך, המשך הדרך יהיה רצוף מהמורות ומשברים שתתקשו לגשר עליהם.

  • לא בהכרח כל התפקידים יקבלו ביטוי בשותפות שלכם, אך שאלו את עצמכם: האם תפקיד זה הכרחי לקיום אפקטיבי של השותפות? אם כן, ייתכן שתרצו לחזור לשלב מיפוי השחקנים ולבחון האם פספסתם שחקן חיוני בדרך.
  • שלב זה משמש להנחת תשתית בלבד. עם הזמן, במהלך השותפות ובניית היחסים, ייתכן שהגדרת התפקידים של בעלי העניין השונים תשתנה. בדומה למרכיבים נוספים בעבודה על השותפות, גם כאן מומלץ לבחון מעת לעת את הגדרותיכם כדי לוודא שהתפקידים שהגדרתם הם הנכונים ביותר לשותפות.

שמירה כ-PDF

כלים נוספים בשלב זה