תכנון לטווח ארוך

6

אם הגעתם לכאן זאת אומרת שהשותפות מוכנה לעבור הלאה או להסתיים. על השולחן נמצאות מספר אסטרטגיות יציאה אפשריות, כאשר לכל אפשרות דרכי פעולה הייחודיים לה. המשותף לכולן הוא שהכנה נכונה היא שתאפשר לסיים את השותפות בתחושת הצלחה והישגיות.

למעבר לכלים

עד חצי שנה

אם הגעתם לכאן זאת אומרת שכבר הספקתם:

כיצד תדעו שהצלחתם בביצוע שלב זה? כאשר:

מפתחות להצלחה בשלב זה:

הכלים בשלב זה