הסכמות בשותפות

3

סיכום הבנות לקראת חתימה על הסכם

שמירה כ-PDF

אספתם את השותפים הרלוונטיים, ביצעתם חלוקת תפקידים ואתם מוכנים לצאת לדרך. לפניכם עומד שלב אחד אחרון לפני הכניסה הפורמלית לשותפות – חתימה על הסכם השותפות.

הסכם השותפות מסמן את היציאה לדרך המשותפת. הוא מאגם ומעגן את המאפיינים העיקריים של השותפות, ולרוב מהווה את הבסיס עליו מסתמכים כאשר מתגלים חיכוכים או מקרים של חוסר הסכמה.

 

עיקר העבודה על ההסכם צריך להיעשות בשיחות מקדימות לחתימה

·      כתיבת הסכם השותפות היא למעשה איסוף כל ההסכמות וההחלטות בהם נגענו בכלים הקודמים. במידה שעברתם על כלל הכלים לפי הסדר, שלב זה יהיה "מהיר" ונטול חיכוכים יחסית.

·      עד כה, הייתם אמורים לדון על חזונכם לשותפות, על המשאבים שכל שותף יביא לשותפות, על תפקידי כל שותף ועל האופן בו תקבלו החלטות. למעשה, מרבית השאלות "הקשות" בבניית השותפות אמורות להיות מאחוריכם. אם התגלעו פערים באחד מהנושאים וטרם הצלחתם לגשר עליהם (או לחילופין אם טרם דנתם באחד הנושאים), אל תתקדמו עדיין לשלב החתימה על ההסכם.

·       לפני שאתם פונים לנוסחים משפטיים או מחייבים, העלו את עיקרי ההסכמות על כתב במלל חופשי במפגש משותף ונהלו דיון על הפערים (ככל שישנם). ודאו שאלו פערים הניתנים לפשרה לפני שאתם יוצאים לדרך ומתחייבים לשותפות. העזרו בכלי קבלת החלטות בשותפות לטובת הדבר.

 

מומלץ לדון על השאלות הבאות לפני החתימה על הסכם השותפות:

  • מהי המטרה של השותפות שלשמה נתכנסנו?
  • מה תפקיד כל שותף?
  • מה כל שותף מתחייב להביא לשולחן?
  • מה שגרות העבודה עליהן אנחנו מסכימים?
  • איך נקבל החלטות יחד?
  • מה משך חיי הפרויקט עליו אנחנו מסכימים?
  • כל כמה זמן נרצה לבחון מחדש את הפעילות המשותפת?

גם אם הוחלט שלא להכניס שאלה כזו או אחרת לתוך הסכם השותפות, חשוב שתדונו עליהן לפני כן כשותפים! כניסה להסכם מחייב, כשברקע קיימות נקודות מחלוקת, היא פתח לחיכוכים עתידיים (וגרוע מכך, למורכבויות משפטיות).

שמירה כ-PDF

כלים נוספים בשלב זה