לאחר שסיימנו לבצע מיפוי שותפים, בחרנו את השותפים הנכונים ביותר עבורנו וקיימנו פגישת התנעה, הגיע הזמן לנתח ולמפות את מפת האינטרסים של כל אחד מהארגונים. בשלב זה, שקיפות חשובה מאוד. התהליך צריך להיות משותף ופתוח עד כמה שניתן, כחלק מיצירת שגרה משותפת של דיונים פתוחים וביסוס אמון בין השותפים. שלב מיפוי האינטרסים למעשה בא להסדיר את הרצונות של כל ארגון ולהתחיל לקיים דיון שבסופו יתבהרו המטרות של כל ארגון החבר בשותפות. הוא יסייע לנו להבנות באופן נכון את תהליך העבודה המשותף, ייתן דחיפה קדימה לתהליך בניית האמון בין השותפים וגם יסמן פערים והבדלים בין הארגונים כבר מתחילת הדרך.

האינטרסים של השותפים עשויים להיות גלויים או סמויים, חיוביים או שליליים, אמיתיים או מדומים וכמעט תמיד יהיו תלויי הקשר וישתנו לפי הלך הרוח בשותפות.


הכלי למיפוי האינטרסים כולל שני שלבים:

  1. עיצוב מרחב אינטרסים פנים ארגוני.
  2. עיצוב מרחב אינטרסים משותף.

אבחון פנימי

בשלב זה, כל ארגון יעלה על הכתב את עשרת האינטרסים המובילים שלו בכניסה לשותפות, תוך מענה על השאלות הבאות:

(כדאי שהמיפוי ייערך על ידי יותר מאדם אחד מתוך הארגון, ובשיחה בין בעלי התפקידים בארגון)

  • מה היינו רוצים להשיג בשותפות?
  • מה הדבר שאנחנו יכולים להתרם ממנו הכי הרבה בשותפות?
  • מה נרצה לקבל /להרוויח מהשותפים השונים בשותפות?
  • מה אנחנו יכולים להפסיד בשותפות?  

דירוג העוצמה של כל אינטרס:

כעת דרגו את האינטרסים השונים מ1 עד 10: כש1 הוא האינטרס הפחות חשוב לנו ו10 החשוב ביותר.

עיצוב מרחב האינטרסים המשותף

לפגישה הבאה, כל ארגון יגיע עם חמשת האינטרסים הארגוניים החשובים לו ביותר. 

בפגישה עצמה על השותפים לשרטט יחד את מפת האינטרסים המשותפת:

  • תחילה רשמו על פתקיות את כל האינטרסים.
  • שימו את כל הפתקיות על השולחן וסמנו אילו אינטרסים זהים או חופפים, אילו אינטרסים משלימים ויתממשו על ידי השותפות ואילו אינטרסים מתנגשים.

(דוגמה לתהליך מיפוי אינטרסים משותף)

דיון: פערים בבניית השותפות ובמטרותיה

 כעת אנו ערוכים לקיום דיון משמעותי שיוכל לסמן את הפערים, ולא פחות חשוב מכך – את מטרות השותפות.

 ·    סמנו את הפערים ברצונות ובצרכים של הארגונים השותפים וקיימו דיון לגבי כל אחד מהם לפי הנקודות הבאות:

1.    מה חשיבות הרצון המסוים עבור כל ארגון?

2.    סמנו רעיונות אפשריים לפשרה בנושא וקבעו אותם כעקרונות עבודה משותפים, אשר יעוגנו גם בהסכם השותפות.

3.    סמנו את הפערים שעדיין קיימים והגדירו איך הם עתידים להשפיע על העבודה המשותפת.

4.    קבלו החלטה האם ואיך השותפות יכולה להמשיך להתקיים עם הפערים.

·      סמנו את האינטרסים המשלימים כהזדמנויות לשיתוף הפעולה והפכו אותם כמטרות לשיתוף הפעולה. לטובת דיון אפקטיבי, היעזרו בעקרונות לניהול מערך הכוחות בשותפות ובכלי העוסק בקבלת החלטות בשותפות.

שמירה כ-PDF

כלים נוספים בשלב זה