ניהול השגרה

5

קדימה לעבודה! עד עכשיו עבדתם מספיק קשה כדי להבטיח שהשותפות תוכל לצאת לדרך. שלב זה, של ניהול השגרה, הוא במרבית הפעמים הארוך ביותר בחיי השותפות ודורש תחזוקה שגרתית של השותפות ובסיסיה. ככל שמתקדמים בשגרת העבודה, קל לאבד את ההסכמות, אבל ההתעקשות (וההתאמה) על ההסכמות והשגרות הן המבטיחות עבודה תקינה של השותפות בעשייה השגרתית.

למעבר לכלים

חודשים עד שנים

אם הגעתם לכאן זאת אומרת שכבר הספקתם:

כיצד תדעו שהצלחתם בביצוע שלב זה? כאשר:

מפתחות להצלחה בשלב זה:

הכלים בשלב זה