התנעת השותפות

2

מפת משאבי השותפות

שמירה כ-PDF

אחד השלבים החשובים בבניית השותפות יחד הוא סימון המשאבים הזמינים הנדרשים עבור המיזם. מפת המשאבים תוכל גם לשמש כבסיס לקבלת החלטות בנושאים הקשורים לגיוס המשאבים החסרים, לצירוף שחקנים נוספים ולקביעת כיווני המיזם. מפת המשאבים מסייעת להבין את מערך הכוחות בשותפות ויכולה להוות בסיס טוב לכתיבת הסכם השותפות.

שבו יחד לביצוע המיפוי, ומלאו את הטבלה תוך שיח משותף בהתאם לנקודות לדיון הכתובות מטה.


שלב א׳: מלאו יחד בטבלה את דרישות המיזם ולאחר מכן את משאבי השותפים הרלוונטיים עבור כל אחת מהדרישות.

לקבלת הטבלה בפורמט עריכה לחצו כאן

לטבלה בפורמט עריכה לחצו כאן

שלב ב׳: סמנו את הפערים בטבלה וקבלו החלטות לגבי השלמתם.

סימון פערים 

מה חסר לנו בשותפות?

-      אילו משאבים או אנחנו צריכים כדי להגיע למימוש המטרות שלנו?

-      האם אנחנו בטוחים שאין פתרון אחר בלי השלמת המשאב החסר?

איך סוגרים את הפערים?

-          האם אנחנו יכולים לעשות זאת בעצמנו? (למשל בהכשרה של אנשי צוות מתוך השותפות).

-          האם אנחנו יכולים לרכוש את הידע החסר או את הפעילות החסרה? אם כן, האם יש לנו משאבים זמינים לכך?

-          האם יש שחקן פוטנציאלי אחרשיכול להיות רלוונטי להרחבת מפת המשאבים שלנו ולהשלים את הפער? (אם התשובה היא כן– יש לחזור לכלי למיפוי שותפים פוטנציאליים, ולשקול צירוף שחקנים נוספים לתהליך).


שמירה כ-PDF

כלים נוספים בשלב זה