ייזום שותפות

1

בחינת עמדות אישיות לקראת כניסה לשותפות

שמירה כ-PDF

שותפות איתנה דורשת לא רק התקדמות במשימה המשותפת, אלא גם מערכת יחסים טובה בין השותפים (שבתורה, מאפשרת את קידום המשימה). מערכות היחסים בשותפות מושפעות מעמדות אישיות ומפרדיגמות המכתיבות את התנהגות השותפים ואת נכונותם לשתף פעולה.

פרדיגמה מוגדרת כמערכת של הנחות יסוד ותבניות,המורכבות מניסיון מצטבר, דפוסים התנהגותיים וחברתיים, פרשנות אישית ודרכי חשיבה, אשר כולם משפיעים על תפיסת המציאות והדרך שבה האדם רואה את העולם. הפרדיגמות נמצאות בתת המודע וחשיפתן מורכבת, אך זיהוי עצמי שלהן יסייע בקבלת החלטה נבונה ומושכלת על הכניסה לשותפות ועל ניהול היחסים בין השותפים.

לצורך זיהוי עמדות, ענו על השאלות הבאות:

  • מה אני חושב על שותפויות?
  • מה אני חושב על השותפים?
  • מה אני חושב על הארגון שלי?
  • מה אני חושב על הארגון של השותפים שלי?
  • מה אני חושב על המגזר שלי?
  • מה אני חושב על המגזר של השותפים?

אם עמדתכם לגבי שותפויות היא שלילית ("שותפויות הן בזבוז זמן", "לא ניתן להצליח בשותפות") אתם צפויים להיתקל בקשיים כדי להתמיד בשותפות ולהתחייב ליעדים.

אם עמדתכם לגבי השותפים שלילית ("הם לא מקצועיים", "הם רוצים לגנוב רעיונות", "אי-אפשר לסמוך עליהם") אתם צפויים להיתקל בקשיים כדי לדבר בגלוי, לקחת סיכונים ולהיות יצירתיים.

אם עמדתכם לגבי המגזר של השותפים שלילית ("הם מיושנים", "לא יודעים לחשוב..") אתם צפויים להיתקל בקשיים לסמוך על השותף ולתת לו את המרחב והאמון הדרושים, כדי לאפשר לו לבצע את עבודתו ולתרום את חלקו לשותפות.

בהתאם לקשיים המסתמנים שעלו מהמיפוי, עליכם להחליט האם ולאיזה סוג של שותפות ברצונכם להיכנס. הכלי הבא יסייע לכם להכיר את מגוון סוגי השותפויות האפשריות.

שמירה כ-PDF

כלים נוספים בשלב זה