הסכמות בשותפות

3

השלב השלישי בתהליך השותפות מתמקד במעבר מהתכנון לעשייה משותפת. שלב זה מסמל את הפיכת השותפות לרשמית והוא מבהיר גם את החלקים החשובים שלא תמיד אנחנו ערים להם (האותיות הקטנות). לעיתים קרובות ייחתם חוזה עבודה בין השותפים. חשוב להבהיר, הסכם השותפות אינו מחליף את החוזה, אלא מהווה נספח לחוזה או הסכם שמעגן את בסיסי השותפות. לצד חתימה על הסכם השותפות, נכון להתמקד בשלב זה ביצירת הסכמות שאינן מעוגנות בחוזה המשפטי, למשל: איך מקבלים החלטות? איך מעבירים מידע? איך מוודאים שהדברים שהסכמנו עליהם מתבצעים? זה גם המקום לסכם על החלקים הלא-פורמליים שאינם נכללים בהסכם או בתוכניות העבודה אבל נחוצים לעבודה השוטפת.

למעבר לכלים

עד שבועיים

אם הגעתם לכאן זאת אומרת שכבר הספקתם:

כיצד תדעו שהצלחתם בביצוע שלב זה? כאשר:

מפתחות להצלחה בשלב זה:

הכלים בשלב זה